EURO-WIERT wychodzi naprzeciw potrzebom ochrony środowiska

23 marca 2020

EURO-WIERT to kolejna firma, która powiększa w tym roku grono Zielonych Firm EkoBiznesPolska. Zobaczcie jakie innowacje wprowadziło przedsiębiorstwo w celu efektywnego wykorzystania Ciepła Ziemi.

Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wiertniczych „EURO-WIERT” Sp. z o. o. prosperuje na rynku usług budowlano-wiertniczych od 2003r. Założyciel oraz Prezes Zarządu Pan Jan Napieracz ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wszelkiego typu prac wiertniczych oraz innego typu prac specjalistycznych jak: ekrany przeciwfiltracyjne, wszelkiego typu przejścia bezkolizyjne pod różnymi przeszkodami tj. drogami, rzekami, budynkami itp. oraz zabudowa dolnego źródła pod pompy ciepła, które są świadczone przez naszą spółkę.

Wychodząc na przeciw potrzebom rynku oraz ochrony środowiska naturalnego nasza firma wprowadziła w 2013r innowacyjne rozwiązanie w zakresie zabudowy dolnego źródła ciepła w technologii GRD.

Zakres świadczonych przez nas usług:

1. Pompy ciepła – Zabudowa dolnego źródła w Technologii GRD (Wiertnicą GEODRILL 4R)

Technologia ta  charakteryzuje się wykonywaniem wielu odwiertów dla instalacji sond pod kątem 350-650 z jednej studni startowej o średnicy 1m  wokół jej osi, co daje gwarancję  efektywnego wykorzystania Ciepła Ziemi, dla potrzeb zasilania pomp ciepła.

Innowacyjne rozwiązania na ciepło Ziemi w Twoim domu!!
Jest to energia przyszłości, ponieważ jest źródłem darmowym,
ekologicznym, odnawialnym i jest nie do wyczerpania.

ZALETY systemu GRD i wiertnicy GEODRILL 4R

 • Ze względu na sposób rozmieszenia sond możliwe jest wykonanie instalacji w  bardzo ciasnej zabudowie gdzie inne systemy nie mogą być zastosowane,
 • niewielkie gabaryty i waga (możliwość pracy w zagospodarowanych ogródkach)
 • wiercenie „po ukosie” umożliwia instalowanie sond pod budynkami
 • optymalne wykorzystanie terenu działki i warstw wód podziemnych  umożliwiające maksymalne wydobycie ciepła
 • kompaktowa budowa (możliwość pracy wewnątrz budynku)
 • W metodzie tej wiercenie odbywa się z jednego miejsca,  jednej studni
 • instalacje znajdująca się poniżej strefy przemarzania i wpływu warunków atmosferycznych, co ma miejsce w płaskich kolektorach
 • znaczna długość sond znajdujących się  w strefie regeneracji źródła. Gwarantuje to duża sprawność  dolnego źródła oraz możliwość uzyskania większej ilości energii. Dzięki temu zostało zminimalizowane ryzyko wymrożenia dolnego źródła
 • sondy, które wprowadzone pod określonym katem są bardzo efektywne pod względem wyzysku ciepła geotermalnego w porównaniu z sondami i kolektorami pionowymi

2. Horyzontalne przewierty sterowane wiertnicami: Ditch Witch JT 3020 M1/AT, Ditch Wittch JT 2720
Wykonujemy przewierty pod dowolnym kątem zastosowaniem przy budowie:

 • Kanalizacji (tłocznej, grawitacyjnej)
 • Wodociągi
 • Gaz
 • Instalacje energetyczne i teletechniczne

Przewierty w różnych kategoriach gruntów zarówno piaszczystych jak i skalnych (lita skała, luźne formacje skalne, formacje kamieniste i żwirowe)
Maksymalna średnica wciąganej rury to 500mm długość przewiertu zależy od średnicy rury do 300m.
Istnieje także możliwość wykonania przez nas doczołowego zgrzewania rur PE, PP, PDF (PN2,5-PN16) o średnicach od 90mm – 400mm.

3. Wiercenia

 • Studni głębinowych
 • Studni pod pompy ciepła
 • Studni odwadniających
 • Studni odgazowujących
 • Otworów obserwacyjnych – piezometry
 • Geologiczno inżynierskie itp.

Dane kontaktowe:

SZRB-W „EURO-WIERT” Sp. z o.o.
ul. Siarkopolowa 6
39-400 Tarnobrzeg
Tel. (15) 822 57 70
e-mail: eurowiert@interia.pl
www.eurowiert.eu
www.fb.com/eurowiert