Fundacją Eco4Life partnerem merytorycznym EkoBiznesPolska

29 września 2022

Fundacją Eco4Life jest partnerem merytorycznym EkoBiznesPolska,  dołączając tym samym do Zielonych Firm sygnowanych logotypem EkoBiznes. Eco4Life, wspiera działania na rzecz:

  • wdrażania i udostępniania nowych rozwiązań służących ekologii
  • działalności na rzecz ekologicznej integracji europejskiej
  • wspierania rozwoju techniki i innowacyjności w zakresie działań proekologicznych

Poniżej artykuł, który opisuje najnowszy projekt: LIFE-UrbanWind. PL – Pilotażową instalację kompaktowego zespołu prądotwórczego z wykorzystaniem wymuszonych strumieni powietrza w obszarach zurbanizowanych.

Urządzenie może stać się ważnym elementem obniżenia emisji CO2 w Europie.

Wszystkie cele projektu znakomicie wpisują się zarówno w dyrektywy EU, jak i główny cel pakietu klimatyczno – energetycznego Europa 2020.

Jesteśmy coraz bardziej  świadomi zagrożeń jakie niesie globalne ocieplenie. Staramy się działać proekologicznie, nikogo nie dziwi segregacja śmieci  czy recykling zużytych materiałów, ale wśród tych działań pomijany jest RECYKLING ENERGII.

I choć od lat prospołeczną i proekologiczną działalnością jest odzysk surowców wtórnych ze strumienia odpadów, to mimo wzrostu świadomości proekologicznej jak dotychczas we wszelkiego rodzaju akcjach pominięto „recykling energii” oraz zaniechano wszelkich działań lub prób, które miałyby na celu odzysk energii, w szczególności wszędzie tam, gdzie jest to, uzasadnione ekonomicznie i korzystne dla środowiska naturalnego i klimatu.

Należy podkreślić, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i uwarunkowania w systemach energetycznych państw Unii Europejskiej oraz uwarunkowania geopolityczne i ekonomiczne, RECYKLING ENERGII można uznać za działanie szczególnie zasadne – wręcz konieczne i opłacalne.

Kiedy mówimy o RECYKLINGU ENERGII spotykamy się ze zdziwieniem i zapytaniem, czy jest on możliwy i jak odzyskiwać energię.

Na to pytanie staramy się odpowiedzieć w ramach pojektu LIFE-UrbanWind.PL realizowanego zgodnie z programem priorytetowym  LIFE -Climate Change Mitigation , współfinansowanego przez Komisję Europejsą oraz NFOŚiGW.

Chcemy pokazać GDZIE można odzyskiwać energię i przekształcać ją w energię elektryczną  oraz JAK to zrobić?

W ramach projektu skupiliśmy się na strumieniach powietrza wymuszonych działalnością człowieka w terenach zurbanizowanych. Energia mechaniczna tych strumieni może zostać  przekształcona w czystą, zieloną energię elektryczną.  

BRAK WYKORZYSTANIA WYMUSZONTCH STRUMIENI POWIETRZA DO PONOWNEJ PRODUKCJI CZYSTEJ ENERGII, TO ZBYT WYSOKI KOSZT ZANIECHANIA, W CZASACH WYSTĘPOWANIA KONIECZNOŚCI TWORZENIA I OPTYMALIZACJI SYSTEMÓW ENERGII ROZPROSZONEJ, ODPADOWEJ I SZCZĄTKOWEJ.

Aby odpowiedzieć na pytanie GDZIE, podjęto próbę usystematyzowania strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka w przestrzeni zurbanizowanej pod względem miejsc ich występowania oraz pod względem ich charakterystyk i możliwości wykorzystania.

Jeśli chodzi o miejsca, wyróżniono:

❖ obszary miejskie, zabudowane;

❖ strumienie przemysłowe;

❖ tereny zielone kształtowane przez człowieka;

❖ wiadukty, mosty;

            ❖ tunele kolejowe, przemysłowe, metra, trasy szybkiego ruchu;

             ❖ ciągi wewnętrzne nieprodukcyjne.

Wykorzystanie strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka w terenach zurbanizowanych, a zwłaszcza w dużych miastach jest ogromnie istotne z punktu widzenia zmian klimatu. Metropolie zmieniają się w MIEJSKIE WYSPY CIEPŁA. Zjawisko skomplikowane, nad którym klimatolodzy i urbaniści pochylają się od lat, nie tylko po to, aby je wyjaśnić, ale także, aby znaleźć rozwiązania problemów z nim związanych.

Dodatkowo eksperci rynku energetycznego przewidują, że w krótkim czasie nastąpi co najmniej 100% wzrost cen energii, wobec czego szczególne znaczenie uzyskują źródła energii odnawialnej, zwłaszcza w systemach rozproszonych.

 Wśród źródeł energii odnawialnej istotną pozycję zajmują turbiny wiatrowe niewielkiej mocy z racji tego, że obecnie urządzenia wiatrowe w terenach zurbanizowanych praktycznie nie występują a mogłyby doskonale współpracować w synergicznych systemach z urządzeniami fotowoltaiki.

Szczególną rolę w działaniach mających na celu poszanowanie i recykling energii odgrywać może wprowadzenie i powszechne stosowanie urządzeń wykorzystujących miejskie strumienie powietrza, tak jak w systemie Urban Wind Power Station (UWPS) zbudowanym i przetestowanym w projekcie LIFE-UrbanWind.PL, odpowiadającym na zadane we wstępie pytanie JAK, jak odzyskiwać energię.

Urban Wind Power Station (UWPS)  to  wiatrowe urządzenie prądotwórcze   wykorzytstujące mechaniczną energię strumieni powietrza wymuszonych działanością człowieka do produkcji ZERO-emisyjnej energii elektrycznej.

Spektrum możliwości stosowania UWPS do produkcji zielonej energii z OZE jest bardzo szerokie: dachy i narożniki obiektów przemysłowych, komercyjnych i mieszkalnych, wyniesienia terenu, wewnątrz obiektów typu tunele, mosty i wiadukty.

Zgodnie z  taksonomią ekologiczną  Komisji Europejskiej do każdej infrasruktury należy podchodzić holistycznie  badając ślad węglowy  wytworzony już przy powstawaniu budynku, a nawet przy przygotowaniu gruntu pod nowy budynek , gdy wymagało to rozbiórki starego. Dlatego budynki , które  posiadają znaczny ślad węglowy mogą  go zneutralizować pobierając do zasilania budynku energię z wiatru czy słońca. A ciągi powietrza wynikające z zabudowy urbanistycznej , które nie istniały w sposób naturalny, to przy wykorzystaniu ich do produkcji czystej energii mogą być traktowane jako „zielony offset budynków ”lub swoisy odzysk energii, która była wydkatowana  przy budowie.

Urban Wind Power Station wykorzystuje odpadową  energię ciągów  technologicznych np. z procesów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Szeroki zakres  możliwości stosowania  UWPS jest rezultatem jego uniwersalnej konstrukcji . Jest to konstrukcja cylindryczna pozwalająca na montaż w pionie lub w poziomie , przy czym  system dyfuzorów wyłapuje strumienie powietrza z dowolnego kierunku bez konieczności zamiany ustawienia urządzenia.

W ramach testów sprawdzono 12 urządzeń prototypowych o mocy nominalnej 5kW; 10kW oraz 20 kW.

Testy odbywały się w lokalizacjach, różniących się charakterystyką urbanistyczną, administracyjną i potencjalną grupą odbiorców.  Sprawdzaliśmy urządzenia na bardzo wysokim budynku ( 34 piętrowy Novotel Warszawa Centrum), niskim budynku ( np. w tartaku Krychów), na kontenerze nowo budowanego  osiedla w Kaczkach k.Gdańska, czy bezpośrednio na gruncie , jak na polach golfowych ( P:ostołowo Golf Club  i Krakow Valley  Golf & Country Club. Testy potwierdziły uniwersalność urządzenia.

System produkcji energii elektrycznej i wykorzystanie urządzenia UWPS do jej produkcji to:

  • znakomite narzędzie do wspierania przejścia gospodarki w kierunku efektywnie korzystającej z zasobów energii dotąd niewykorzystywanej.
  • narzędzie do wspierania rozwoju i realizacji  unijnej polityki  dotyczącej klimatu,
  • katalizator zmian dojścia do gospodarki neutralnej klimatycznie,
  • promocja działania na rzecz integracji w zakresie klimatu do praktyki sektorów publicznego i prywatnego,
  • większe zaangażowanie społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w działania na rzecz klimatu..

LIFE-UrbanWind.Pl  to projekt pilotażowy,  który dotyczy zarówno techniki (innowacyjne urządzenie)  jak i nowej metody (wykorzystanie strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka) , które nie były wdrażane ani testowane  gdziekolwiek wcześniej. Projekt wskazuje nowe rozwiązanie  klimatyczne (produkcja e.e. z OZE)  o konkretnych zaletach w porównaniu z obecnymi najlepszymi praktykami,  które mogą być powielane na szeroka skalę w EU.

Warto możliwość zainstalowania Urban Wind Power Station rozważać już na etapie projektowania i budowy określonych obiektów urbanistycznych.

Aby poznać szczegóły zapraszamy do kontaktu poprzez stronę www.urbanwind.pl

Projekt Life-UrbanWind.PL realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentem koordynującym jest Fundacja Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE (www.eco4life.pl), a współbeneficjentami Instytut Badań Nauk Stosowanych i Nowych Technologii Sp. z o.o., Adorea Sp. z o.o. oraz Gromar Sp. z o.o.