JAK STAĆ SIĘ EKO I UZYSKAĆ CERTYFIKAT?

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy ma możliwość wprowadzenia proekologicznych działań w zakresie produkowanych towarów czy oferowanych usług. Nie przekreśla to jednak szansy na dołączenie do Zielonych Firm EkoBiznesPolska i uzyskanie Certyfikatu, a także możliwości posługiwania się logotypem EkoBiznes. Jednym ze sposobów może być wsparcie projektów budowy ekologicznych elektrowni i nabycie udziałów w przedsięwzięciu jako firma w charakterze Inwestora. Na Certyfikacie wskażemy wtedy dodatkowo jaka ilość Zielonej Energii* będzie produkowana przez daną elektrownię wiatrową, dzięki wkładowi Inwestora, oraz o ile dzięki temu zostanie zmniejszona emisja CO2 do atmosfery.

Informacje te możesz wykorzystać do promocji swojego przedsiębiorstwa w obszarze CSR, a Certyfikat prezentować w relacjach biznesowych jako wyjątkowe wyróżnienie. Umieszczenie logotypu EkoBiznes w materiałach reklamowych i promocyjnych oraz na stronie internetowej, będzie dodatkowym potwierdzeniem dla Twoich odbiorców, że współpracują z firmą odpowiedzialną ekologicznie.

Sprawdź jak dołączyć do projektu elektrowni wiatrowej, podejmij proekologiczne działania z możliwością wygenerowania czystego zysku jaki prognozują inwestycje w wiatraki w Grupie Pracownia Finansowa

* Wyliczenia produkcji Zielonej Energii przez instalacje OZE, dokonywane są w oparciu o wytyczne dla programu wsparcia z Funduszy Europejskich MRPO Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2, Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do wyliczeń przyjmuje się realną, lub obliczoną na podstawie pomiarów wiatru i krzywej mocy turbiny, produkcję energii elektrycznej w elektrowni, w której Inwestor bierze udział, będąc jej Wspólnikiem.