Najlepsza inwestycja w zdrowie według firmy AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O.

9 marca 2020

Lista Zielonych Firm EkoBiznesPolska powiększa się o kolejną firmę, która ma swój udział we wspieraniu rozwoju odnawialnych źródeł energii. Przedsiębiorstwo Auto-Trans Asfalty inwestuje w elektrownie wiatrowe Grupy Pracownia Finansowa i dzięki temu przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Poniżej znajduje się opis firmy, a także informacje o biznesowym podejściu Zarządu do odpowiedzialności ekologicznej.


Opis działalności firmy 

Firma Auto-Trans Asfalty sp. z o.o. powstała w wyniku przekształcenia (czerwiec 2013r.)  jednoosbowej działalności gospodarczej Auto-Trans Piotr Jojko założonej przez obecnego Prezesa Zarządu Piotra Jojko w grudniu 1996r.

Firma założona przez Pana Piotra Jojko w ciągu 24 lat rozwija się bardzo prężnie i brała m.in. czynny udział we wszystkich dużych kontraktach drogowych między innymi na A1, A2 , A4, S69, S3, S5, S8, S11, S17, S69, DTŚ w Gliwicach.

Początkowo firma Auto Trans Piotr Jojko zajmowała się transportem krajowym i międzynarodowym oraz wynajmem maszyn budowlanych. W ciągu ostatnich kilku lat wzmocniła swoją pozycję na rynku dzięki dużym inwestycjom.   Poszerzyła m.in. swój zakres o obsługę utrzymania dróg na autostradach zimą, a także po zakupie Wytwórni Mas Bitumicznych o produkcję mieszanek asfaltowych na dużą skalę. Obecnie głównym przedmiotem firmy stało się kompleksowe wykonawstwo w zakresie bitumicznych robót drogowych jako głównego wykonawcy lub podwykonawcy.

Nasze usługi to m.in:

  • Produkcja mieszanek bitumicznych
  • Budowa dróg
  • Wynajem maszyn budowlanych
  • Transport krajowy i międzynarodowy

Spółka postawiła sobie kilka bardzo ważnych celów:

  • szkolenia i bezpieczeństwo pracowników firmy
  • ciągłe ulepszanie technologii produkcji
  • odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi
  • inwestowanie we własny sprzęt budownictwa drogowego
  • przestrzeganie norm środowiskowych
  • inwestycje w odnawialne źródła energii

Aby móc te cele osiągnąć Spółka Auto-Trans Asfalty nawiązała stałą, rzetelną współpracę m.in.  z firmami o bogatym doświadczeniu zawodowym zajmującymi się ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, placówką badawczo-rozwojową.

W lutym 2019 roku Firma Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. znacząco poszerzyła zakres działań na zupełnie nowym dla niej obszarze tj. zainwestowała w odnawialne źródła energii. Nawiązała współpracę z Pracownią Finansową i zakupiła udziały w elektrowniach wiatrowych.

Zarząd Firmy jest głęboko przekonany, że inwestowanie w OZE jest w dzisiejszych czasach najlepszą inwestycją w nasze zdrowie i czystość planety. To jest dobry czas na podejmowanie śmiałych decyzji i wykorzystywanie naturalnych źródeł energii nie ingerując przy tym w degradację środowiska.

Patrząc przyszłościowo Spółka zamierza zdobywać nowe doświadczenia w obszarach OZE w najbliższych latach.