O INICJATYWIE

Zielone Firmy EkoBiznesPolska to instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne podejmujące w swoim biznesie działania na rzecz ochrony środowiska. Promujemy także inwestorów indywidualnych i prosumentów w sposób aktywny zajmujących się zwiększaniem udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski.

Celem akcji Zielone Firmy EkoBiznesPolska jest promowanie i wyróżnienie na rynku firm, które w sposób świadomy i przyjazny naturze prowadzą biznes, dbając jednocześnie o naszą planetę.

Wierzymy, że proekologiczne budowanie świadomości konsumentów w oparciu o ekomarketing, będzie miało nie tylko korzystny wpływ na środowisko i lepszą jakość życia następnych pokoleń, ale także w sposób wymierny może przełożyć się na wyniki finansowe przedsiębiorstw, zwiększając ich atrakcyjność na rynku konkurencyjnym.

EKO MA ZNACZENIE

Dołączając do Zielonych Firm EkoBiznesPolska otrzymujesz możliwość posługiwania się logotypem EkoBiznes, potwierdzającym ekologiczną odpowiedzialność Twojej marki i podejmowanie proekologicznych działań. W ten sposób wyróżniasz swoją firmę, produkty lub usługi i przekazujesz jasny sygnał swoim klientom, że jesteś odpowiedzialnym przedsiębiorcą, który realnie działa na rzecz ochrony środowiska.

CERTYFIKATY

Certyfikaty potwierdzające dołączenie do Zielonych Firm EkoBiznesPolska przyznawane są firmom oraz jednostkom, mogącym wykazać się produkcją własnych towarów w sposób ekologiczny, przedsiębiorstwom wprowadzającym ekologiczne procesy do oferowanych usług, oferującym produkty pomagające chronić środowisko, jak również osobom i firmom, które inwestują w odnawialne źródła energii.

W ramach inicjatywy wyróżniane są i promowane wszelkie formy przyczyniania się do rozwoju ekologicznego biznesu w Polsce, zasługujące na uznanie. Postrzegamy, iż angażowanie się w ochronę środowiska to aspekt, który szczególnie warto uwidocznić i zaznaczać w komunikacji marki. Rozwijanie rynku w otoczeniu świadomego konsumenta i jego poczucia odpowiedzialności społecznej, a także jego satysfakcji z dokonywania właściwego wyboru ma coraz większą wartość nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla ekologii. Pokaż wszystkim, że jesteś eko!