Spotkanie z Inwestorami

23 maja 2016

Ostatnie Zgromadzenie, jakie zorganizowaliśmy dla naszych wspólników połączyliśmy z konferencją „Energetyka Wiatrowa w Polsce”. Zaprosiliśmy na nią specjalistów energetyki wiatrowej: Pana Wojciecha Romaniszyna, animatora głównego Siłowni Wiatrowych S.A. oraz Pana Dominika Sołtysiaka, adwokata w kancelarii BSJP.

Po spotkaniu kolejni inwestorzy otrzymali Certyfikaty Inwestorów w Odnawialne Źródła Energii.

certyfikaty inwestorów w OZE

Przedstawiciele firm (od lewej) „High Solutions”oraz „AJHmedia”

Przedsiębiorcom w Polsce coraz częściej zależy na inwestowaniu w ‚zieloną energię’. Jak twierdzą, wszelkie inwestycje związane z ochroną środowiska są dziś bardzo modne i korzystnie wpływają na wizerunek firmy w oczach klienta. Zapytani czy tego rodzaju działania mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej firmy, część z nich przyznaje, że temat ten w rozmowach z klientami wypływa w sposób naturalny.

Jeżeli te kwestie padają to widać, że mamy do czynienia z partnerem, który po pierwsze śledzi trendy światowe, orientuje się co dzieje się nie tylko w swojej wąskiej branży ale na świecie w ogóle. Poza tym odzwierciedla to ogólny poziom wiedzy i inteligencji partnera, co też jest nie bez znaczenia we wszelkiego rodzaju kontraktach – jak przyznaje jeden z inwestorów.