Przedsiębiorcy odbierają Certyfikaty na kolejnym Zgromadzeniu Wspólników

22 marca 2016

28 stycznia 2016 kolejni Inwestorzy mieli okazję odebrać Certyfikaty Inwestora w Odnawialne Źródła Energii podczas Zgromadzenia Wspólników Elektrowni Wiatrowych 11,12,16 i 17. Certyfikaty odebrały m.in. firmy z sektora IT czy też z branży tworzywowej.

ertyfikat Inwestora w Odnawialne Źródła Energii

Inwestowanie w elektrownie wiatrowe może być aktywnością nie tylko modną i opłacalną ale też wartościową.
 Certyfikaty  budują proekologiczny wizerunek firmy, który jest dziś nieodłącznym aspektem wzrostu i rozwoju każdej organizacji na całym świecie. Zaświadcza, że firma obok generowania zysku, podejmuje działania społecznie odpowiedzialne, a więc uwzględniające nie tylko nawiązywanie uczciwych relacji z klientami i partnerami biznesowymi, rozwój i edukację oraz wrażliwość społeczną ale tez dbałość o środowisko naturalne.

Na jakim etapie znajduje się dziś Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Polsce (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility)?

Według raportu Społeczna odpowiedzialność biznesu fakty a opinie sporządzonego przez firmę badawczą KPMG, większość, bo aż 96% dużych i średnich firm uważa, że jednym z obowiązków biznesu jest reagowanie na wyzwania społeczne i ekologiczne. Czy to, co firma uważa, przenosi się na adekwatne w tym kierunku działania? Te same badania wskazują, że tylko 46% dużych i średnich polskich firm prowadzi obecnie działania z zakresu CSR, przy czym najczęściej są to firmy przemysłowe (51%) a w mniejszym stopniu firmy usługowe (43%).

Niestety mniej niż jedna piąta firm to przedsiębiorstwa 'dojrzałe społecznie’, czyli takie, które uwzględniają działania CSR w swojej strategii. Co jest tego powodem?

  • brak wiedzy oraz pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje,
  • nieznajomość koncepcji,
  • niedostrzeganie korzyści tego rodzaju działań dla biznesu,
  • brak adekwatnych zasobów czy też środków finansowych.
Korzyści z uwzględnienia działań CSR to przede wszystkim poprawa wizerunku na rynku ale też wzrost zainteresowania wśród potencjalnych pracowników czy też wzrost akceptacji przez otoczenie a wreszcie zainteresowanie ze strony kontrahentów prowadzące do sprzedaży. Jak widać więc, w dalszej perspektywie opłaca się być 'eko’.